Piona logo

Regulamin

Najważniejsze informacje

 1. Udział w biegu jest bezpłatny.
 2. Przed biegiem rejestrujesz się w serwisie podając poprawny i działający adres e-mail. Rejestracja jest jednorazowa i ważna na wszystkie biegi w ramach cyklu.
 3. W mailu potwierdzającym rejestrację otrzymasz link do profilu, który zawiera numer startowy i kod kreskowy, służący do identyfikacji przez system obsługi wyników.
 4. Otrzymany kod kreskowy drukujesz i przynosisz na bieg.
 5. Po minięciu mety niezwłocznie okazujesz swój kod kreskowy sędziemu. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg, powinni okazać kody do zeskanowania w kolejności przekroczenia linii mety. Zmiana kolejności będzie skutkować błędnymi wynikami.
 6. Wynik poznajesz na miejscu lub na stronie internetowej.
 7. Sprawdzasz termin i miejsce kolejnego biegu i zapraszasz znajomych.

Pozostałe informacje

 1. Biegamy dla przyjemności, zachowujesz się kulturalnie z poszanowaniem zasad fair play.
 2. W czasie biegu poruszasz się po wyznaczonej trasie, niedopuszczalne jest skracanie trasy.
 3. Część danych podanych podczas rejestracji jest widoczna dla wszystkich, część jest ukrytych. Dane publiczne to: imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, (klub), miejscowość. Godzisz się na to, że inne osoby będą widziały te informacje na stronie, a także, że będą one przetwarzane do prezentacji wyników. Dane ukryte to: e-mail, dzień i miesiąc urodzenia. Informacje te nie są i nigdy nie będa widoczne dla innych, nie będą także nikomu udostępniane.
 4. Nie rejestruj się wielokrotnie, jedna osoba może dokonać jednej rejestracji w systemie. Sprawdź dokładnie czy wpisywany adres e-mail jest poprawny. Jeśli nie przyszedł mail z potwierdzeniem rejestracji poczekaj kilka minut lub sprawdź, czy z jakiś powodów mail nie został zatrzymany przez filtr antyspamowy.
 5. Staraj się nie otwierać profilu na komputerach, do których mają dostęp niezaufane osoby. Dostęp do profilu nie jest zabezpieczony hasłem, zabezpieczenie polega na wysłaniu unikalnego linku z losowym kluczem do profilu.
 6. W przypadku zgubienia/zapomnienia linku do profilu skorzystaj z opcji przypomnienia linku i jego ponownego wysłania na adres e-mail podany w formularzu. Musisz podać swój numer startowy lub e-mail.
 7. Kod kreskowy wydrukuj bez skalowania i w dobrej rozdzielczości aby umożliwić poprawne zeskanowanie. Jeśli zapomnisz, zgubisz lub zniszczysz kod kreskowy to nic się nie dzieje, możesz przyjść na bieg bez kodu. Powiedz o tym przed biegiem sędziemu, wtedy dostaniesz kod rezerwowy. Niemniej staraj się tej możliwości nie nadużywać, ponieważ dokładasz w ten sposób pracy organizatorowi, a liczba kodów zapasowych nie jest nieograniczona. Jeśli startowałeś bez kodu wyślij maila z informacją jaki był Twój kod rezerwowy oraz jaki jest Twój numer uczestnika, wtedy Twój wynik będzie mógł być rozpoznany jako Twój, inaczej pozostanie niezidentyfikowany.
 8. Startując w biegu i rejestrując się w serwisie akceptujesz niniejszy regulamin.
 9. Strona może używać ciasteczek.
 10. W czasie biegu należy stosować się do poleceń osób obsługujących bieg.
 11. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wyłączenie odpowiedzialności organizatora

 1. Zasadniczo trasa biegu jest bezpieczna, dziesiątki biegaczy w tygodniu trenują na terenie parku i nic nikomu się nie dzieje. Udział w biegu niczym się nie różni od takiego zwykłego treningu, poza tym, że Twój czas będzie zmierzony a rezultat pojawi się na liście wyników.
 2. W biegu startujesz na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które mogą wydarzyć się podczas biegu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia ani innych świadczeń na rzecz startujących.
 4. Organizator zobowiązuje się tylko do wyznaczenia trasy, wystartowania biegu, udostępnienia systemu obsługi wyników, zmierzenia czasu i umieszczenia wyników na stronie internetowej.
 5. Trasa biegu nie jest zamknięta dla osób nie startujących w biegu oraz nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Inne osoby mają takie same prawo przebywać w tym miejscu jak uczestnicy biegu. W czasie biegu zachowuj się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych uczestników biegu oraz innych osób znajdujących się na trasie biegu. Na ścieżkach mogą poruszać się spacerowicze, rowerzyści a na fragmentach brukowanych pojazdy.
 6. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek.
 7. W przypadku, gdy zauważysz, że komuś coś się stało, przerywasz bieg i wzywasz pomoc.
© 2014 Piona
Przemyśl Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ
Piona ikona